HISTORIE

První písemná zpráva o obci Rodinov je z roku 1549, podle druhu zástavby však obec vznikla už někdy ve 13. nebo 14. století. Rodinov patřil do bechyňského kraje spolu s kamenickým panstvím. Začátkem 15. století za Husitské revoluce zaniklo hradiště, které se nacházelo nedaleko Rodinova, v lesích Krupčinách. Jeho zříceniny jsou tam k nalezení dodnes.

Ještě před rokem 1796 se podle kroniky v Rodinově začalo učit. Vyučovalo se v obecním hostinci čp. 24 a 25 a vyučovala prý stará žena, bohužel se její jméno nezachovalo. Roku 1822 byla postavena škola a prvním oficiálním učitelem zde byl Tomáš Husák. V roce 1967 byla škola uzavřena, kvůli nedostatku žáků.

Roku 1866 se v Rodinově ubytoval oddíl pruského vojska,který se poté přesunul do Žďára.

Za 1. světové války musela většina mužů na vojnu. A tak v obci zůstali pouze staří lidé, ženy a děti. Válka trvala více než 4 roky a obětem byl poté postaven památník, který byl odhalen roku 1928 při příležitosti 10. výročí ukončení 1. sv. války.